Begeleiding op maat bij Autisme. Samen op zoek naar een oplossing die past bij jouw doelen

Veel jongeren en jong volwassenen met autisme gaan snel over hun grenzen heen om aan de normen van de maatschappij te voldoen. Hierdoor ontstaat druk en spanning wat in de weg staat van jouw ontwikkeling. Door middel van begeleiding op maat kunnen we samen jouw situatie uitpluizen zodat we kunnen ontdekken hoe jij meer op je eigen krachten kan gaan vertrouwen en hoe ik jou daarin kan ondersteunen.

Levensloopbegeleiding bij autisme betekent begeleiding in alle facetten van het leven met als doel om jouw welzijn en kwaliteit van leven te verhogen. Iedereen is anders, iedereen is uniek en iedereen heeft zijn eigen talenten en uitdagingen. Daarom gaan we samen jouw talent ontdekken, deze ondersteunen en leren hoe jij deze in kunt zetten om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Individuele begeleiding bij Autisme

Één op één Begeleiding

In 1 op 1 begeleiding gaan we samen aan de slag vanuit jouw talenten om je eigen ontwikkeling te ondersteunen. Daarbij kijken we naar de doelen die jij wilt bereiken en hoe jouw unieke talenten je daarbij kunnen helpen. Het uitgangspunt van de 1 op 1 coaching is dat we jouw talenten inzetten om jouw doelen te bereiken en uitdagingen aan te gaan. Alle begeleiding is maatwerk en heeft als overkoepelend doel om jouw zelfredzaamheid, zelfreflectie en zelfinzicht te verhogen.

Focus in 1 op 1 begeleiding ligt op:

  • Leren jezelf te ondersteunen en ontwikkelen;
  • Inzicht krijgen in eigen talenten;
  • Specifieke doelen bereiken en reflecteren op progressie.
Kosten BegeleidingVraag individuele begeleiding aan

Begeleiding in driehoek gesprekken

Door middel van driehoeksgesprekken kunnen we maatwerkoplossingen ontwikkelen op basis van jouw behoeften. Bijvoorbeeld met jou en je ouders, of met jou en je school. Daarnaast kunnen we ook het gesprek aangaan met externe instanties, zoals je sportclub of zorgprofessionals. Samen kunnen we bijvoorbeeld een plan opstellen om thuis beter mee te draaien in het huishouden. In driehoeksgesprekken gaan we dus met een derde partij aan de slag om jouw doelen te bereiken.

Focus in driehoeksgesprekken ligt op:

  • Wegnemen van stress;
  • Structuur & duidelijkheid bieden;
  • Communicatie & relaties verbeteren.
Kosten BegeleidingVraag Driehoeksgesprek aan
Driehoeksgesprekken in begeleiding bij Autisme
Groepsgesprekken begeleiding bij Autisme - Odett

Begeleiding in een groep

Groepscoaching kan gevoerd worden met team genoten, collega’s of leeftijdgenoten met vergelijkbare doelen. Bijvoorbeeld het verbeteren van sociale communicatie of groepswerk. In groep coaching gaan we door middel van games en andere tools aan de slag om de 21e-eeuwse vaardigheden te verbeteren.

Focus in groepsgesprekken ligt op:

  • Verbeteren sociaal-emotionele vaardigheden;
  • Verbeteren 21e-eeuwse vaardigheden, zoals flexibiliteit, initiatief & productiviteit;
  • Ontwikkeling talent in groepsverband.
Kosten BegeleidingVraag Groepsgesprek aan

Hoe werkt de

begeleiding?

Er zijn 4 pijlers die belangrijk zijn voor de begeleiding die ik aanbied. Ik begeleid de persoon om doelen te bereiken, door te leren het eigen talent in te zetten om resultaat te boeken. De typen begeleiding die ik aanbied kunnen met elkaar gecombineerd worden naar gelang de wens van de client.

Financiering

Autisme is een spectrum

Ieder persoon is uniek, en iedere persoon met Autisme kan uitdagingen ervaren in andere gebieden van het leven. Binnen de begeleiding kijken we naar jouw wensen en doelen om zo de insteek van onze samenwerking te bepalen. Het mooie aan levensloopbegeleiding bij Autisme is dat we een combinatie kunnen maken van 1 op 1 coaching, driehoekgesprekken en groepsgesprekken zonder dat hier aanvullende kosten bij komen kijken.

Begeleiding met unieke doelen

Elke persoon met Autisme ervaart eigen uitdagingen. De een wil graag zelfstandiger worden, een ander wil beter voor henzelf leren zorgen of beter worden in plannen, vriendschappen sluiten of bijvoorbeeld voorbereiden op sollicitatiegesprekken. Binnen de begeleiding gaan we samen aan de slag om van jouw jouw dromen en wensen concrete doelen op te stellen waarmee we aan de slag gaan. De voortgang hierin houden we bij en bespreken we door middel van evaluaties, waar nodig kunnen de doelen ook weer aangepast worden omdat er nieuwe inzichten zijn verkregen. De begeleiding is hierdoor flexibel en doelgericht.

Autisme betekent andere talenten

Sommige jong volwassenen met Autisme zijn visueel heel sterk, anderen gaan graag methodisch aan de slag, of lezen graag veel. Binnen de begeleiding gaan we samen onderzoeken wat jouw unieke talenten zijn. Als we hier meer inzicht in hebben kunnen we namelijk kijken hoe jouw talenten ingezet kunnen worden om jouw doelen te bereiken. Binnen de begeleiding gebruiken we wetenschappelijk aangetoonde methoden zoals progressiegerichte coaching, strengt-based learning (SBL) en coöperatief leren om jou te ondersteunen bij je ontwikkeling.

Begeleiding naar Resultaat

Natuurlijk wil je resultaat boeken binnen je ontwikkelen. Tijdens de sessies gebruiken we een deel van de tijd om je progressie te evalueren. Zo kunnen we kijken waar je staat met betrekking tot het bereiken van je doel. Door tussentijds te evalueren kunnen we waar nodig de begeleiding aanpassen, bijsturen of eventueel doelen vernieuwen. Deze resultaatgerichte methode helpt tevens ook bij de ontwikkeling van zelfinzicht en vergroot je zelfreflectie.

Wil jij kijken of wij een klik hebben?