Skip to main content

Implementatie van een table-top role-playing game in hoger onderwijs waarmee de ontwikkeling van sociale vaardigheden van studenten met autisme word ondersteund

Het ervaren van een positieve staat van welbevinden in het hele hoger onderwijs is niet voor iedere student vanzelfsprekend. Studenten met een autisme spectrumstoornis ervaren een significant lager gevoel van welzijn tijdens hun tijd in het hoger onderwijs, wat vaak wordt veroorzaakt door een gebrek aan sociale vaardigheden. Anderzijds is het voor onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs lastig om deze specifieke studentengroep te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit artikel onderzoekt de bruikbaarheid en bruikbaarheid van een table-top role-playing game, The Sisters of Nature, dat tot doel heeft de ontwikkeling van sociale vaardigheden van studenten met een autisme spectrumstoornis in het hoger onderwijs te vergroten. Het literaire onderzoek is gebruikt om een ​​conceptueel kader en ontwerpvereisten te creëren die hebben geleid tot het ontwerp van het spel. De bruikbaarheid van de TTRPG is onderzocht door middel van een walkthrough van een gedeeltelijk gedetailleerd product. Verschillende scenario’s van de TTRPG zijn getest met onderwijsprofessionals met verschillende ervaringsniveaus in zowel TTRPG’s als onderwijs. De bruikbaarheid van de TTRPG als nieuwe onderwijsmethode is onderzocht door de data te analyseren via het challenge & support model. De gegevens zijn geanalyseerd met een andere onderzoeker om de validiteit van de resultaten te garanderen. Een belangrijk resultaat van dit onderzoek is de mate van ondersteuning die nodig is als onderwijsprofessional bij het implementeren van nieuwe onderwijsmethoden, afhankelijk van het ervaringsniveau. Het artikel wordt afgesloten met een bespreking van manieren om de toekomstige ontwikkeling van de TTRPG te versterken.

Keywords: Autism Spectrum Stoornis (ASS), tabletop role-playing games (TTRPGs), Welzijn, hoger onderwijs, sociale vaardigheden
.

De thesis is gepubliceerd op Research Gate (Engels)

Odette Jansen

Odette Jansen

Autism Coach | Teacher | Dungeon Delver

Leave a Reply