De uitdagingen van Autisme

Naar schatting is 1,2% van de Nederlandse bevolking gediagnosticeerd met autisme, dat zijn ongeveer 190.000 mensen. Maar lang niet iedereen heeft een officiële diagnose.

Autisme is voor iedereen anders. Autisme is een spectrumstoornis, en wat de ene persoon ervaart, hoeft niet te betekenen dat een ander dit ook ervaart. De eigenschappen, obstakels en talenten zijn uniek voor ieder persoon.

Volgens de DSM-5 wordt autisme gekenmerkt door het ervaren van obstakels in de sociale-communicatieve vaardigheden en/of in herhalende gedragspatronen, beperkte interesses en activiteiten. Daarbinnen vind je een spectrum aan verschillen en het kan soms lastig zijn om uit te vinden waar de obstakels en mogelijkheden liggen.

Onze samenleving is ingericht op het gemiddelde kind. Scholen gaan uit van het curriculum en standaard leerlijnen die het gemiddelde kind moet kunnen volgen en waarin een gemiddelde gang van ontwikkeling plaatsvindt. Maar bij autisme verloopt de ontwikkeling anders, en dat betekent dat zij niet altijd mee gaan met wat er van de omgeving verwacht wordt. Soms kan iemand met autisme geweldig theorieën oppikken, maar is samenwerken met anderen, of het plannen van huiswerk moeilijker.

Daar tegenover staat dat mensen met autisme vaak unieke talenten bezitten waar de maatschappij ook veel behoefte aan heeft. Zo benoemt de Nederlandse Vereniging voor Autisme talenten als oog voor detail, analytisch denken, eerlijkheid, loyaliteit en technisch inzicht als talenten van mensen met Autisme. Maar ook hier betekent dat een persoon met autisme wellicht een talent voor analytisch denken heeft, maar een ander ontzettend creatief is. De obstakels van mensen met autisme zijn uniek, maar zo ook de talenten en mogelijkheden.

Bij autisme komen veel uitdagingen kijken, zoals het verwerken van prikkels (geluid, licht, spanning, emoties); informatieverwerking, zoals het toepassen van geleerde theorieën en vaardigheden in de praktijk en op verschillende situaties; emotieregulatie, zoals het begrijpen van emoties van zichzelf en anderen en daarop reageren; 21e eeuwse vaardigheden, zoals flexibiliteit, communicatie, sociale interactie en contextualiseren.

Uitdagingen in Onderwijs bij Autisme - Begeleiding door Odett

Uitdagingen van autisme in het Onderwijs

Het onderwijs is bedoeld om je als mens verder te ontwikkelen door het verkrijgen van nieuwe competenties. Competenties bestaan uit vaardigheden, kennis en professionele houding. Mensen met autisme ervaren vaak veel druk en stress binnen het reguliere onderwijs omdat het niet aansluit op de leerbehoeften. Des te hoger het onderwijs, des te zelfstandiger je wordt verwacht het allemaal zelf op te lossen. Hierdoor ontstaat er een daling in de kwaliteit van leven, worden er minder competenties ontwikkeld en wordt het lastiger voor jongeren met autisme om succesvol een opleiding te behalen en een baan te vinden.

Iedereen heeft recht op goed en passend onderwijs, ongeacht de manier waarop jij je ontwikkelt. Levensloopbegeleiding kan je helpen binnen het onderwijs door te werken aan de ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden die jij nodig hebt. Je kunt hierbij denken aan effectiever studeren, ontwikkeling van sociale vaardigheden, flexibiliteit, plannen en organiseren van je tijd, en het balanceren van school/privé leven.

Over begeleidingNeem contact op

Uitdagingen van autisme in het Werk

Het vinden en behouden van werk is lastig voor mensen met autisme, slechts 28% heeft werk dat aansluit bij de vooropleiding en ambities. En dat terwijl veel mensen met autisme beschikken over eigenschappen en kwaliteiten die waardevol kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Naast het ervaren van veel stereotypering, is er soms ook niet genoeg ondersteuning vanuit het bedrijf voor de werknemer met autisme. Daarnaast is het is soms ook lastig om dit ter sprake te brengen bij de werkgever en aan te geven hoe jij beter ondersteund kan worden.

Door middel van levensloopbegeleiding kunnen we samen kijken naar jouw werkdoelen, zoals het vinden van een baan (de juiste baan vinden, solliciteren en persoonlijke ontwikkeling) of een gesprek voeren met je manager (communicatieve vaardigheden, doelgerichte gesprekken voeren en conflicthantering).

Over begeleidingNeem contact op
Uitdagingen in Werk bij Autisme - Begeleiding door Odett
Uitdagingen in Wonen bij Autisme - Begeleiding door Odett

Uitdagingen van autisme bij Zelfstandig Wonen

Bij volwassen worden hoort ook uit huis gaan en voor jezelf zorgen en dat kan voor mensen met autisme een uitdaging zijn. Uitdagingen hierbij kunnen zijn, het vinden van een geschikte woonruimte (i.v.m overprikkeling van geluid, geuren of sociale veiligheid), maar ook uitdagingen als boodschappen doen, en gezonde levenspatronen ontwikkelen zoals gezond koken, bewegen, slapen en werken. Veel jongvolwassenen met autisme ervaren hier uitdagingen in en blijven daardoor vaak thuis wonen of gaan over naar 24-uurs zorg (beschermd wonen) waarbij continue begeleid wordt. Gemiddeld in Nederland woont ongeveer 46% van de mensen met autisme op zichzelf zonder begeleiding en nog eens 10% daarbij heeft een vorm van (levensloop)begeleiding naast het wonen.

Levensloopbegeleiding kan je hierbij helpen, door het proces van op je eigen benen staan op te delen in kleine haalbare doelen passend bij jouw talenten.

Over begeleidingNeem contact op

Uitdagingen van autisme bij  Sociale contacten & Relaties

Sociale contacten aangaan en onderhouden is niet altijd even makkelijk voor mensen met autisme, ondanks dat de wens er vaak wel is. Maar omdat de samenleving vaak andere gedragingen verwacht kan het zijn dat jij je soms onder druk gezet of niet helemaal op je plek voelt. Nadelen van weinig sociale contacten of negatieve ervaringen leiden tot een laag zelfvertrouwen en eenzaamheid wat leid tot een daling in de kwaliteit van leven.

Door middel van levensloopbegeleiding gaan we allereerst aan de slag met het verbeteren van jouw zelfvertrouwen en zelfinzicht. Een volgende stap is dan om vriendschappen te sluiten door bijvoorbeeld samen naar een sportvereniging of hobbyclub te gaan, of misschien zelfs wel een speeddate event.

Over begeleidingNeem contact op
Uitdagingen in Relaties, Vrienden, Familie bij Autisme - Begeleiding door Odett